leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, với sự đoàn kết, thống nhất cao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phát huy dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, nổi bật là: Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức giáo dục, quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh Quân khu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tham gia và tổ chức được 17 lớp tập huấn cán bộ các cấp chặt chẽ, nghiêm túc. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 90% khá, giỏi; làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện, toàn sư đoàn đã đầu tư hơn 22.000 ngày công và hơn 500 triệu đồng để củng cố làm mới thao trường, bia bảng học cụ; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chất lượng huấn luyện được nâng lên, kết quả kiểm tra các khoa, mục huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có hơn 85% khá, giỏi;...

6 tháng cuối năm 2023, Sư đoàn 968 xác định: Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cán bộ và huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu hộ-cứu nạn; đột phá trong huấn luyện, bắn súng, điều lệnh đội ngũ; tổ chức diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ…

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.