leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó chính ủy Sư đoàn 5 phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Tại hội nghị, chỉ huy các đơn vị báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý tư tưởng quân nhân; nắm, định hướng dư luận và quản lý tình hình chính trị nội bộ.

100% cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt nhiệm vụ, có động cơ phấn đấu, rèn luyện, công tác tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, an toàn về chính trị.

leftcenterrightdel
Đại biểu tham luận tại hội nghị. 

Sư đoàn triển khai nhiều mô hình giáo dục chính trị hiệu quả, như “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”; “Mô hình hoạt động hai ngày nghỉ cuối tuần”… Các cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn rà soát về chính trị nội bộ; biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời thường xuyên làm tốt công tác quản lý, đánh giá, phân loại tư tưởng quân nhân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, chuyển quân nhân chuyên nghiệp, kết nạp Đảng... bảo đảm đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận chỉ rõ những nội dung, nguyên nhân còn hạn chế và đề ra nhiều biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó tập trung quán triệt tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đội ngũ cán bộ và các tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng; quan tâm những đồng chí khó khăn và những đơn vị thực hiện nhiệm vụ khó khăn, vất vả, độc lập; kết hợp tốt công tác quản lý tư tưởng với công tác tổ chức, quân sự; đẩy mạnh các phong trào thi đua và thường xuyên rút kinh nghiệm nhân rộng điển hình…  

Tin, ảnh: LÊ THUẬN