leftcenterrightdel

Phần thi giới thiệu đơn vị của Trung đoàn 4 đạt kết quả cao trong Hội thi Dân vận khéo.

Hội thi có 4 đội tham gia tranh tài ở 3 phần thi: Phần thi giới thiệu về đơn vị, phần thi kiến thức và xử trí tình huống, tuyên truyền các mô hình hoạt động dân vận hiệu quả. Trong đó, ở phần thi thứ nhất, các đội sẽ giới thiệu khái quát về lịch sử, truyền thống của đơn vị, ý nghĩa của hội thi, những nét tiêu biểu về công tác dân vận đã làm được trên địa bàn.

Ở phần thi kiến thức và xử trí tình huống là các gói câu hỏi về công tác dân vận và việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Quân đội nhân dân; các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021 - 2025, và các tình huống xảy ra trong thực tiễn công tác dân vận, phương pháp, cách thức xử lý của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận.

Ở phần thi tuyên truyền các mô hình hoạt động dân vận hiệu quả, các đội thi tham gia dưới hình thức sân khấu hóa, qua đó phản ánh chân thực, sinh động về các hoạt động dân vận, các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” của đơn vị.

Hội thi “Dân vận khéo” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt”. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn về nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, địa bàn an toàn phát triển. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho Đội Trung đoàn 4; hai giải nhì thuộc về Đội Trung đoàn 5 và Trung đoàn 271; Đội các tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn đoạt giải Ba.

Tin, ảnh: VƯƠNG BÁ CHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.