leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết thi đua. 

Với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng”, Sư đoàn 5 tập trung làm tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua, gồm: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật; tổ chức xuất ngũ năm 2024 cho chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật; tổ chức hoạt động vui xuân, đón Tết đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao…

Để hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu thi đua, Sư đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số biện pháp trọng tâm: Quán triệt sâu sắc nội dung, chỉ tiêu thi đua đến mọi cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, hội thi, hội thao; kiện toàn các tổ, ban thi đua; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ sẵn sàng chiến đấu; đăng ký nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể; tăng cường kiểm tra đánh giá đúng thực chất, khách quan; phân công cán bộ, cấp ủy viên kiểm tra, giúp đỡ những đơn vị còn hạn chế; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình...

Thông qua đợt thi đua nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào về truyền thống, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tự lực, tự cường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo khí thế thi đua ngay đầu năm 2024, góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đợt thi đua kéo dài gần 1 tháng.

Tin, ảnh: THUẬN NGỌC DƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.