leftcenterrightdel
Cán bộ tham quan sáng kiến tham gia nghiệm thu. 

Tham gia nghiệm thu có 12 sáng kiến của 8 đơn vị thuộc Sư đoàn gồm: Cải tiến kỹ thuật nguồn điện máy điện thoại quân sự dã chiến TA-57B; cải tiến bộ tạo giả âm thanh điều khiển từ xa; ứng dụng nền tảng số mở trong tổ chức kiểm tra nhận thức, thi tuyên truyền trắc nghiệm trực tuyến; thiết bị kiểm tra đường ngắm B41; sản xuất ứng dụng chế phẩm sinh học góp phần nâng cao chất lượng tăng gia sản xuất; hộp thao trường đa năng; tủ lưu nghiệm thức ăn; thiết bị huấn luyện bắn pháo ban đêm; mô hình trận địa pháo binh; khóa vòng cò AK cải tiến; ghế kéo giãn cột sống cổ, nắn chỉnh và bó bột chi trên; thiết bị kiểm tra điện áp bình ắc quy.

Qua nghiệm thu chọn ra các sản phẩm tiêu biểu để tiếp tục tham gia hội thi cấp Quân khu và tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân.

Các sáng kiến đạt chất lượng cao có thể nghiên cứu sản xuất tập trung, trang bị đồng bộ cho các đơn vị và đưa vào áp dụng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua chấm điểm, đánh giá, Ban Giám khảo đề nghị Sư đoàn công nhận 8 sáng kiến cấp Sư đoàn gồm có 1 sáng kiến loại B và 7 sáng kiến loại C.

BÁO QUÂN KHU 7

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.