Thông tin do Thượng tá Nguyễn Huy Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 371 trình bày tại hội nghị cho biết, những năm qua, bám sát Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và các nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ, hằng năm, Đảng ủy Sư đoàn 371 đã ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

leftcenterrightdel
 Thượng tá Nguyễn Huy Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 371 phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, các cấp ủy, chi bộ trong sư đoàn đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, nghị quyết lãnh đạo, trong đó xác định rõ chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo công tác huấn luyện phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo, yêu cầu huấn luyện, nhất là trong công tác huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay.

Trong 10 năm qua, Sư đoàn 371 đã tổ chức huấn luyện bay được hàng nghìn ban, hàng vạn lần chuyến. Hằng năm kết quả huấn luyện bay đều đạt trên 80% kế hoạch năm về giờ bay. Trong tham gia bắn, ném bom, đạn thật 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đối với nhiệm vụ huấn luyện mặt đất, kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm của sư đoàn, các khoa mục 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi; tổ chức huấn luyện diễn tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ và thực địa đều đạt khá, giỏi…

leftcenterrightdel
Đại diện các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng.

Tại hội nghị, Đảng ủy Sư đoàn 371 đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: LÊ LUẬN