Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, triển khai thực hiện công tác VSTBPN và BĐG trong quân đội toàn diện, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; bám sát định hướng nhiệm vụ công tác của Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam; có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, một số mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm ngoái.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Nổi bật là: Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức vụ chỉ huy, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và từng bước được nâng lên; hiện tỷ lệ cán bộ nữ toàn quân đạt 2,66% so với tổng số cán bộ đang công tác (tăng 0,01% so với cùng kỳ); tuyển dụng, bổ nhiệm tại chức các đồng chí nữ vào đội ngũ cán bộ đạt 1,3%; số cán bộ nữ được bổ nhiệm chức vụ mới đạt 2,52%; được phong, thăng quân hàm, nâng lương đạt 23,94% (tăng 12,44% so với cùng kỳ). Tiếp tục có nữ quân nhân tham gia và huấn luyện chuẩn bị tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; có một nữ quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình đạt thành tích đặc biệt xuất sắc được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khen thưởng. Các cấp ủy đảng tiếp tục chú trọng, quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng cho nữ đoàn viên thanh niên. Tỷ lệ kết nạp nữ đảng viên mới trong 6 tháng đầu năm đạt 8,43% (tăng 0,87% so với cùng kỳ)…

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Hiền Vân đánh giá cao sự hoạt động tích cực của Ban VSTBPN Bộ Quốc phòng, đặc biệt là vai trò của Cơ quan thường trực và các thành viên Ban VSTBPN, đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, công tác tuyên truyền về công tác VSTBPN và BĐG cần tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh; có sự đổi mới cả về nội dung, hình thức cũng như phương pháp; có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để công tác tuyên truyền đi vào thực chất, rộng khắp cả trong và ngoài quân đội.

Đối với Cơ quan Thường trực Ban VSTBPN Bộ Quốc phòng, cần phối hợp với các cơ quan thành viên tập trung rà soát mục tiêu, chỉ tiêu nào đã đạt, chưa đạt so với kế hoạch, báo cáo cụ thể để có kế hoạch, chương trình và biện pháp thực hiện hiệu quả 5 mục tiêu của kế hoạch hành động VSTBPN và BĐG đã đề ra. Phát huy trách nhiệm, năng lực hoạt động của Ban về công tác VSTBPN và BĐG các cấp trong tham mưu, đề xuất và phối hợp triển khai thực hiện từng mảng công tác có liên quan…

Tin, ảnh: KIM ANH