leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm.

Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm và các ý kiến tại hội nghị thống nhất khẳng định: 6 tháng đầu năm 2022, công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của các cơ quan trong Khối thi đua II đã bám sát tình hình, nhiệm vụ của Cơ quan Tổng cục Chính trị và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan; tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên các cơ quan đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ trong toàn quân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cả thường xuyên và đột xuất, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa trong và ngoài quân đội, được thủ trưởng cấp trên và lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đánh giá cao.

Hoạt động thi đua đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hội nghị cũng đi sâu phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế; thống nhất một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trọng tâm là, trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu, chỉ tiêu thi đua năm 2022 của từng cơ quan trong khối để cụ thể hóa vào kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm; tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất; phấn đấu 100% các cơ quan trong khối thi đua đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cả thường xuyên và đột xuất, đúng và vượt kế hoạch thời gian.

Tin, ảnh: KIM ANH