5 năm qua Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng có sự chuyển biến tiến bộ, đồng đều, vững chắc; chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của sư đoàn được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng bộ sư đoàn luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sư đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua. 

leftcenterrightdel

Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó tham mưu trưởng Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Năm ghi nhận biểu dương những thành tích mà sư đoàn đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong sư đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, gắn với giáo dục truyền thống; đồng thời làm tốt công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Sư đoàn 3 tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Xây dựng lực lượng đấu tranh trên không gian mạng vững mạnh về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ làm nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong toàn đơn vị.

Đảng ủy Sư đoàn 3 đã trao tặng giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Tin, ảnh: KHƯƠNG QUANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.