Những đối tượng nào được hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội?

Các trường hợp được hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội được quy định như sau:

- Đối với sĩ quan tại ngũ:

Khoản 1 Điều 31 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định:

Chế độ tiền lương và phụ cấp do Chính phủ quy định; bảng lương của sĩ quan được tính theo chức vụ, chức danh đảm nhiệm và cấp bậc quân hàm phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt; phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ. Sĩ quan được hưởng phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc và phụ cấp, trợ cấp có tính chất đặc thù quân sự.

leftcenterrightdel

Hình ảnh về nữ chiến đấu viên đặc công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong huấn luyện. Ảnh: qdnd.vn 

- Đối với sĩ quan chuyển ngành thôi phục vụ tại ngũ:

Điều 37 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2014) được quy định như sau:

+ Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ tại ngũ và cấp bậc quân hàm tại thời điểm chuyển ngành; trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu;

+ Trường hợp do nhu cầu điều động trở lại phục vụ trong quân đội, thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc quân hàm và thâm niên công tác.

Ngoài ra theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 224/2017/TT-BQP quy định các đối tượng sau đây có thể hưởng chế độ thâm niên trong quân đội như:

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

+ Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

2. Chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Điều 3 Thông tư số 224/2017/TT-BQP quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp như sau:

- Điều kiện áp dụng và mức phụ cấp

Đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội đủ 5 năm (đủ 60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%.

- Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên:

+ Thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội;

+ Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác (bao gồm: Công an, cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng, nhà giáo, dự trữ quốc gia và các ngành, nghề khác được Chính phủ quy định) được cộng dồn với thời gian quy định nêu trên.

- Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên quy định nêu trên nếu có đứt quãng thì được cộng dồn.

- Trong cùng một thời điểm làm việc, được hưởng nhiều loại phụ cấp thâm niên (của nhiều ngành, nghề khác nhau) thì chỉ được hưởng một loại phụ cấp thâm niên.

Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên:

- Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử; thời gian chấp hành hình phạt tù giam; thời gian đào ngũ;

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

ANH PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.