Trong thời gian 12 ngày, 101 học viên là các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các Sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương sẽ được nghiên cứu, học tập 20 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng và an ninh (QPAN); xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; một số vấn đề về khu vực phòng thủ trong tình hình mới và các văn bản quy phạm pháp luật quản lý Nhà nước về QPAN; luyện tập nội dung về vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ; thực hành luyện tập bắn súng K54 bài 1...

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 1 năm 2024.

Qua đó bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về QPAN, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố QPAN; nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực toàn diện cho cán bộ để vận dụng hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị, chức trách và thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn kiến thức QPAN cho cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, tham gia học tập đầy đủ; tập trung nghiên cứu nắm chắc nội dung, quan điểm, nguyên tắc, đồng thời vận dụng sáng tạo, linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN, nâng cao khả năng tham mưu với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ QPAN trên lĩnh vực mình phụ trách.

Tin, ảnh: PHẠM HÀ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.