Quận Sơn Trà có 4 phường biên giới biển, gồm: Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Mân Thái, Thọ Quang và có Đồn Biên phòng Sơn Trà (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng) đóng quân trên địa bàn. Đây là cũng là địa phương có số lượng tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất của thành phố. Những năm qua, UBND quận Sơn Trà luôn quan tâm, tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa và trở thành ngày hội đoàn kết quân và dân trên địa bàn quận Sơn Trà.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo UBND quận Sơn Trà tặng hoa chúc mừng Đồn Biên phòng Sơn Trà. 

Diễn văn kỷ niệm do Thượng tá Trần Doãn Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Trà, BĐBP Đà Nẵng cho biết, những năm qua, Đồn Biên phòng Sơn Trà đã có nhiều tham mưu cho Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Đồn Biên phòng Sơn Trà có nhiều hoạt động tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng khu vực biên giới biển quận Sơn Trà vững mạnh toàn diện…

leftcenterrightdel
Đại tá Võ Tín trao Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cho cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Trà và nhân dân có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. 

Thời gian tới, UBND quận Sơn Trà tiếp tục quan tâm, xây dựng Đồn Biên phòng Sơn Trà là đơn vị vững mạnh toàn diện. Quận ủy, UBND chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể có liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp cho địa bàn khu vực biên giới góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn biên giới biển quận Sơn Trà, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của cấp trên, Đại tá Võ Tín, Phó chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng đã trao kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cho cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Trà và nhân dân có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tin, ảnh: THANH TRÚC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.