Có mặt tại một số đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 9, Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi đến bạn đọc những hình ảnh về hoạt động đầu tiên của các chiến sĩ trong môi trường mới:

leftcenterrightdel

 Chiến sĩ mới về đơn vị Lữ đoàn 962, Quân khu 9. 

leftcenterrightdel
 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm khi các chiến sĩ về đơn vị mới.
leftcenterrightdel
 Các chiến sĩ được chỉ huy các cấp chào đón và giới thiệu về đơn vị mới.
leftcenterrightdel
Cán bộ tiểu đội trưởng chỉ dẫn, giúp đỡ tận tình. 
leftcenterrightdel
Cán bộ tận tình hướng dẫn các thủ tục đầu tiên khi về đơn vị mới.  
leftcenterrightdel
Cán bộ luôn luôn bên cạnh các chiến sĩ mới để hướng dẫn tận tình. 
leftcenterrightdel
 Tình cảm "cán-binh" được xây dựng ngay từ những ngày đầu về đơn vị mới. 
leftcenterrightdel
Tiểu đội trưởng như là người anh, luôn hướng dẫn tận tình chiến sĩ mới. 
leftcenterrightdel
Giúp chiến sĩ mới từ bỏ thói quen cũ để sống với môi trường mới. 

ĐỨC PHONG TÂM (thực hiện)