leftcenterrightdel
Đoàn công tác kiểm tra doanh trại bảo đảm huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 5. 

Qua kiểm tra thực tiễn, đoàn công tác đánh giá: Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024, Sư đoàn 5 đã tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện chiến sĩ mới với 8 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 nhằm thống nhất về phương thức giao nhận quân, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới.

Sư đoàn 5 đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng các nội dung bảo đảm cho tiếp nhận chiến sĩ mới theo đúng quy định và tập huấn 100% cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới. Qua tập huấn, đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản nắm được nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện và duy trì luyện tập; phương pháp nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng.

leftcenterrightdel
Kiểm tra khu vực tăng gia sản xuất phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 5. 

Các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới soạn thảo đầy đủ các loại văn kiện phục vụ cho tập huấn, tổ chức phân công giáo viên, soạn thảo giáo án, thông qua giáo án chặt chẽ. Đồng thời, chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập, doanh trại, nơi ăn ở, học tập, công tác cho chiến sĩ và các mặt bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chính quy, thống nhất.

Đoàn công tác cũng đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ; bám sát thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó, cần chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong quản lý, giáo dục tốt chiến sĩ cũng như quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cho bộ đội...

Tin, ảnh: LÊ THUẬN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.