Trong một tháng, các học viên đã được bồi dưỡng nắm vững kỹ năng, thuần thục một số điệu múa cơ bản của Việt Nam và Campuchia; khiêu vũ quốc tế; hoạt động quản trò; trò chơi dân gian, quân sự…

DUY HIỂN