leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan tài chính các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 đã quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của các cấp về công tác tài chính; triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho những nhiệm vụ trọng yếu, đơn vị vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác bảo đảm, quản lý tài chính và điều hành ngân sách hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất Quân khu giao; bảo đảm tốt ngân sách cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ… góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu, trên cơ sở kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, các cơ quan, các ngành phải triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ tài chính và chấp hành dự toán ngân sách năm 2021; khắc phục triệt để các thiếu sót, tồn tại về hồ sơ, chứng từ quyết toán chi ngân sách còn thiếu các yếu tố pháp lý; đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn ngân sách được giao, hạn chế tối đa việc xin chuyển nguồn ngân sách sang năm sau; chấp hành nghiêm quy định trong chi tiêu, sử dụng ngân sách trong mua sắm vật tư, hàng hoá, trang thiết bị. Theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình; thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị về xử lý tài chính của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và chế độ báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng quy định...

Tin, ảnh: VIỆT HÙNG