Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. 

Qua 24 năm thực hiện, các nội dung của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (Luật Sĩ quan) được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn LLVT Quân khu 4, vị thế, vai trò của đội ngũ sĩ quan ngày càng được khẳng định...

Tại hội nghị, các đại biểu, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trình bày các ý kiến, tham luận đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Luật Sĩ quan; làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế, đồng thời đề xuất các mục tiêu, biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan của LLVT Quân khu 4 trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.  
leftcenterrightdel

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đạt được trong việc thực hiện Luật Sĩ quan, nhất là đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; xây dựng được đội ngũ sĩ quan cơ bản đủ theo biên chế và theo từng loại cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; quản lý, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, nâng lương cán bộ, chính sách được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình. 

leftcenterrightdel
Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.  
leftcenterrightdel
Trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.   

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh: Luật Sĩ quan là văn kiện quan trọng, là cơ sở pháp lý để xây dựng đội ngũ sĩ quan, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội và yêu cầu đại diện các cơ quan, đơn vị làm rõ các nhóm vấn đề trong thực hiện Luật Sĩ quan như: Sự thống nhất giữa quy định của luật với các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; sự phù hợp trong quy định các chức vụ sĩ quan và quy định tuổi phục vụ tại ngũ; việc thăng quân hàm sĩ quan trước niên hạn; chế độ, chính sách đối với sĩ quan. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tổng hợp đầy đủ các ý kiến để báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng cũng yêu cầu thời gian tới, Thường vụ, Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung của Luật Sĩ quan và các văn bản về công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ sĩ quan đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; trình độ năng lực chỉ huy, quản lý và năng lực tham mưu ngày càng nâng lên; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã trao bằng khen tặng 11 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực Luật Sĩ quan.

Tin, ảnh: HOA LÊ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.