Thời gian qua, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức quán triệt nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác PCD Covid-19. Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu đã ban hành các chỉ thị, quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCD Covid-19 từ cấp quân khu đến cấp trung đoàn; điều hành tiếp nhận, vận chuyển công dân về nước; thành lập 32 tổ quân y cơ động PCD, 2 đội cơ động phản ứng nhanh. Bên cạnh đó, quân khu cũng chuẩn bị khu cách ly, điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện, bệnh xá; tổ chức lực lượng, củng cố doanh trại, phương tiện, vật chất để phục vụ công tác PCD. Đến nay, các đơn vị trong quân khu đã tổ chức đón 5.938 công dân; vận chuyển 4.077 công dân về các khu cách ly. Quân khu và các đơn vị đã ứng chi ngân sách hơn 11 tỷ đồng mua hóa chất, vật tư y tế, trang bị bảo đảm cho công tác PCD.

NAM THI - DUY HƯNG