Nội dung kiểm tra tập trung vào tổ chức biên chế; hệ thống văn kiện công tác tham mưu huấn luyện; tổ chức phương pháp huấn luyện của cán bộ phân đội; bảo đảm vật chất, thao trường huấn luyện, công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật và một số nội dung về công tác Đảng - công tác chính trị; công tác hậu cần-kỹ thuật...

Qua kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị huấn luyện tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hải Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, đoàn công tác đánh giá các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng; mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu và hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp với nhiệm vụ huấn luyện năm 2023. Tích cực triển khai mọi công tác chuẩn bị huấn luyện; chuẩn bị đầy đủ các mặt hậu cần, kỹ thuật; đầu tư tu sửa, làm mới mô hình, học cụ và có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện. Duy trì nghiêm nền nếp chính quy và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức biên chế quân số huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu đúng quy định cho từng đối tượng.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm tra nội dung chào cờ, duyệt đội ngũ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
leftcenterrightdel

Đoàn kiểm tra hệ thống mô hình, học cụ tại Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Đoàn công tác yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trong huấn luyện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2023.

Tin, ảnh: VĂN ĐẢM - PHẠM HÀ