Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thủ trưởng cơ quan quân khu; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, nhà trường trong LLVT Quân khu.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, XDCQ, CHKL quý I và công tác tuyển quân năm 2023 khẳng định: Quý I năm 2023 các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 2 đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện; tổ chức và điều hành huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm nội dung, thời gian, tiến độ cho các đối tượng.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự hội nghị. 

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 2, chỉ lệnh, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên; ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sát tình hình nhiệm vụ đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ nắm được phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, thời gian, mức độ huấn luyện cho các đối tượng; hệ thống kế hoạch huấn luyện, kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” ở các cấp được xây dựng đầy đủ, thông qua, phê duyệt, quản lý theo phân cấp.

Quân khu 2 đã mở 219 lớp tập huấn cán bộ ở các cấp; các đơn vị duy trì nền nếp chế độ thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ. Quá trình huấn luyện đội ngũ cán bộ tích cực thục luyện giáo án, bảo đảm tốt vật chất, mô hình, tranh vẽ cho từng khoa mục, bài giảng. Công tác giáo dục, quản lý tình hình tư tưởng, quản lý bộ đội chặt chẽ, hiệu quả, Quý I các đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý; chế độ nền nếp, lễ tiết tác phong quân nhân, mang, mặc, xưng hô chào hỏi đúng điều lệnh. Ngoài ra, trong công tác tuyển quân, cơ quan quân sự các địa phương đã chủ động, tích cực trong thực hiện việc đăng ký, quản lý, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ; nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ; hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương được kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu chỉ rõ một số bất cập, tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, XDCQ, CHKL Quý I và công tác tuyển quân năm 2023, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm, cách tháo gỡ hiệu quả những khó khăn, bất cập, tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, XDCD, CHKL và công tác tuyển quân thời gian tới và những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 nhấn mạnh: Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quan tâm, chú trọng hơn nữa đến các đối tượng huấn luyện; đột phá trong huấn luyện; chấp hành nghiêm quy tắc an toàn huấn luyện; tổ chức huấn luyện ở các cấp chặt chẽ. Đối với công tác XDCQ, CHKL đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 lưu ý các cơ quan, đơn vị cần có những giải pháp đột phá trong bảo đảm an toàn giao thông, chấp hành pháp luật, kỷ luật; chỉ đạo, định hướng các giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì.

Đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 đồng thời lưu ý cơ quan quân sự các cấp chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương trong công tác quản lý công dân lên đường nhập ngũ. Phát huy vai trò cơ quan thường trực; nâng cao chất lượng “tròn khâu” trong tuyển quân; làm tốt công tác quản lý nguồn và công tác tạo nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Tin, ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG