leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo đánh giá, năm 2021 và 8 tháng năm 2022, Ban Chỉ đạo PKND TP Điện Biên Phủ đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác PKND trên địa bàn.

Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, tiến hành xây dựng, ban hành đầy đủ các văn bản, quy chế, kế hoạch hoạt động công tác PKND và triển khai cho các cơ sở thực hiện nghiêm túc. Lực lượng phòng không TP được kiện toàn, biên chế đúng quy định; công tác huấn luyện, diễn tập đi vào nền nếp... 

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Lê Văn Trung nhấn mạnh: Địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, nghị định, thông tư của các cấp về công tác PKND, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong thực hiện công tác PKND. Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ công tác PKND; thường xuyên rà soát kiện toàn ban chỉ đạo PKND ở các cấp; xây dựng kế hoạch, phương án chiến đấu PKND theo đúng các chỉ lệnh, hướng dẫn của trên.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH-PHẠM HẠNH