Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng các địa phương, nhất là lực lượng Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng thường xuyên tuần tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, cửa khẩu, nhất là các đường mòn, lối mở, sông, suối biên giới, kịp thời phát hiện đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; tăng cường phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan liên quan đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng, đường dây tội phạm mua bán người, tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân các khu vực vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hiểu rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, cũng như các hậu quả, tác hại của tội phạm gây ra cho nạn nhân, gia đình và xã hội.

KHƯƠNG DOÃN