Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu; hệ thống sổ sách kế hoạch huấn luyện đầy đủ; cán bộ thực hành huấn luyện nắm chắc phương châm, quan điểm, nguyên tắc huấn luyện; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật bộ đội có chuyển biến rõ rệt; đơn vị bảo đảm chăm sóc tốt sức khỏe, đời sống bộ đội; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ, thống nhất...

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 833, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.  

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đặc biệt là công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được triển khai toàn diện; chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới ngày càng được nâng cao, gắn huấn luyện với rèn luyện bản lĩnh tác phong quân nhân...

Đồng thời yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực cứu hộ, cứu nạn ở tất cả các cấp. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.    

Tin, ảnh: KHƯƠNG QUANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.