Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT; Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT; đại biểu Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; các cơ quan chức năng TCCT; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.
leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo TCCT, Thượng tướng Trần Quang Phương trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế CTDV của hệ thống chính trị trong Đảng bộ Quân đội. Trong đó nhấn mạnh, 10 năm qua Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 290 của Bộ Chính trị; đồng thời coi đây là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, lâu dài, liên tục, là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong QĐND Việt Nam; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thông qua thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị, nhận thức của cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy đảng luôn xác định rõ trách nhiệm, phát huy tốt vai trò, năng lực trong lãnh đạo; phân công cấp ủy viên phụ trách CTDV ở tất cả các cấp. Nội dung CTDV và trách nhiệm thực hiện CTDV của các cấp ủy đảng được xác định rõ trong nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, quy chế CTDV của cấp ủy và các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết lãnh đạo hằng năm, từng giai đoạn; công tác kiểm tra, giám sát việc được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định số 290 của Bộ Chính trị.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Quang Phương trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế CTDV của hệ thống chính trị trong Đảng bộ Quân đội. 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đưa ra nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu trong thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị; thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, tập trung giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ về Quy chế CTDV của hệ thống chính trị và CTDV trong tình hình mới.  

leftcenterrightdel
Các đại biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường khẳng định: Hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân yêu mến, tôn vinh là Bộ đội Cụ Hồ. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn là lực lượng tiên phong trong CTDV, gắn bó máu thịt với nhân dân. Ở những nơi khó khăn, gian khổ, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, bộ đội đều có mặt, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ nhân dân; nhất là trong giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... Đồng chí Chủ nhiệm TCCT nêu rõ, trước những diễn biến phức tạp và hoạt động chống phá ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch, cùng những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường trong giai đoạn hiện nay, QĐND Việt Nam vẫn giữ vững được bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang và hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nhất là luôn đi đầu trong CTDV.

Tuy nhiên, để hoạt động CTDV tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng chí Chủ nhiệm TCCT đề nghị, trong quá trình thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, các ban, bộ, ngành Trung ương và QĐND Việt Nam cần chủ động hơn trong công tác phối hợp tiến hành CTDV, có sự phân cấp, ngành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quy rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tiến hành CTDV. Đồng chí cũng đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình cần chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch, tổ chức phối hợp thực hiện tốt CTDV. Bên cạnh đó, cần lựa chọn những cán bộ làm công tác dân vận vừa phải có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, lại vừa phải có kinh nghiệm thực tiễn và có sự đãi ngộ đúng mức đối với đội ngũ cán bộ làm CTDV, giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng CTDV trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả tiến hành CTDV của Quân đội nói chung, việc triển khai thực hiện Quyết định 290 của TCCT QĐND Việt Nam nói riêng và tinh thần nghiêm túc trong công tác chuẩn bị cho việc kiểm tra của đoàn công tác. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: 10 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Quyết định 290 của TCCT QĐND Việt Nam bảo đảm đầy đủ, kịp thời và xuyên suốt trong toàn quân. Đặc biệt, quân đội đã tiến hành rất hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; là lực lượng tiên phong trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, như: Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Qua đó, giúp cho thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; làm cho bản chất, truyền thống, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ ngày càng lan tỏa sâu rộng trong lòng nhân dân. Chính quan hệ tốt đẹp giữa Quân đội với nhân dân đã góp phần làm cho quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng mật thiết.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai và Đại tướng Lương Cường cùng các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao.
leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai và Đại tướng Lương Cường cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

Trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị QĐND Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia đã xác định; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt 5 quan điểm của Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI, về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”. Cùng với đó, CTDV phải thường xuyên gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu. Đặc biệt, cần sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương và Quân đội trong CTDV, bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Trong đó, Quân đội tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò nòng cốt chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với CTDV, luôn nhận được sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG - PHÚ SƠN