leftcenterrightdel
Các đại biểu dự đại hội. 

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Quân đoàn 4 có sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên về thanh niên và công tác thanh niên được nâng lên; công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Phong trào thanh niên có nhiều chuyển biến tiến bộ; tổ chức đoàn trong quân đoàn được củng cố, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoạt động đúng chức năng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động của Đoàn phong phú, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đoàn, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và tâm lý tuổi trẻ. Hoạt động phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa có hiệu quả đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

leftcenterrightdel
 Ban tổ chức chấm thi các mô hình sáng tạo của tuổi trẻ các đơn vị triển lãm tại đại hội.

Đặc biệt, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Quân đoàn 4 đã phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, với nhiều mô hình sáng tạo như: Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; giờ học thanh niên; ngày thanh niên tự quản; ngày nghỉ cùng nhau rèn luyện… Hơn 900 công trình, phần việc thanh niên, 17 sáng kiến tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo, trong đó có một sáng kiến đạt giải nhì cấp toàn quân, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, học tập và lao động sản xuất.

Nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Quân đoàn 4 tiếp tục phát huy có hiệu quả các phong trào thi đua của tuổi trẻ, gắn với các cuộc vận động, cổ vũ động viên tuổi trẻ thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tuổi trẻ các đơn vị; tăng cường phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phối hợp, giao lưu…

Tin, ảnh: MINH NGÂN