leftcenterrightdel
Trung tướng Thái Văn Minh, Cục trưởng Cục Quân huấn phát biểu. 

Dự hội nghị có Trung tướng Thái Văn Minh, Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện một số cơ quan Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Quân đoàn 3.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, ưu điểm nổi bật là Đảng ủy, Bộ tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đoàn 3 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 3 chủ trì hội nghị. 

Triển khai nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương nắm chắc địa bàn, nhận định đúng tình hình, điều chỉnh kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm, cứu nạn và luyện tập thuần thục, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo. Các đơn vị, nhà trường trong Quân đoàn đã phát huy tốt nội lực, đầu tư xây dựng, củng cố hệ thống trường bắn, thao trường, bãi tập, phòng học, hệ thống mô hình, học cụ; có nhiều đổi mới trong tập huấn, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo không ngừng được nâng lên, hoàn thành khá và tốt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đặc biệt, kiểm tra “3 tiếng nổ” bài 1 của chiến sĩ mới đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nền nếp, chất lượng cao. Triển khai nhiều chủ trương, mô hình hiệu quả trong giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với các cuộc vận động, tạo môi trường, động lực cho mọi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực cống hiến, trưởng thành.

Phát biểu tại hội nghị, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Thái Văn Minh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả của Quân đoàn 3. Đồng thời yêu cầu đơn vị, 6 tháng cuối năm 2023, phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đoàn kết, nỗ lực cao hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

leftcenterrightdel
Đại biểu dự hội nghị. 

Đồng chí Cục trưởng Cục Quân huấn gợi mở những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trên thế giới và trong nước tác động trực tiếp đến nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nói chung và Quân đoàn 3 nói riêng. Trên cơ sở đó nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng phương pháp huấn luyện, quản lý đơn vị, quản lý bộ đội cho đội ngũ cán bộ các cấp.

Triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng cơ quan, quản lý kỷ luật và an toàn giao thông toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập, tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt kết quả cao…

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN