Trong thời gian 4 ngày, lớp tập huấn tập trung nghiên cứu, trao đổi, thống nhất các nội dung: Tổ chức và phương pháp thông qua bài giảng chính trị; công tác thi đua, khen thưởng; quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ và thực hiện quy trình công tác cán bộ; quản lý tình hình nội bộ, phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật; bồi dưỡng, xây dựng kỹ năng sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên; nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) ở đơn vị cơ sở; phương pháp điều hành hội nghị Đảng ủy trung đoàn thông qua quyết tâm chiến đấu; nội dung, biện pháp của Chủ nhiệm chính trị trung đoàn báo cáo thông qua kế hoạch CTĐ, CTCT trong chiến đấu với đồng chí chính ủy...

leftcenterrightdel
Quang cảnh lớp tập huấn 

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực toàn diện; phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT cho bí thư, cấp ủy và đội ngũ cán bộ chính trị, làm cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động thực tiễn ở đơn vị. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT của quân đoàn, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: CHU THẾ HOÀI