leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn tập. 

Các lực lượng tham gia diễn tập, trực tiếp là Quân đoàn 12 quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; tích cực động viên, xây dựng tinh thần đoàn kết tốt, trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức huấn luyện thành thục các nội dung, khoa mục diễn tập sát thực tế; chuẩn bị đầy đủ vũ khí, trang bị, thành phần diễn tập theo quy định; quá trình thực hành diễn tập nắm chắc lý luận, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao, phát huy tinh thần độc lập về khả năng tư duy nghệ thuật quân sự của chỉ huy, cơ quan trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, kịp thời điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến sát với yêu cầu, nhiệm vụ theo đúng kịch bản diễn tập; tổ chức chỉ huy, điều hành bắn đạn thật chặt chẽ, sát với tình hình thực tế, đúng trình tự các giai đoạn chiến đấu, đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; biểu dương các cơ quan, đơn vị quân đội, trực tiếp là Quân đoàn 12 trong thời gian gấp, nhiều lực lượng, nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, hệ thống công sự, công tác bảo đảm lớn, nhưng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức và thực hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuộc diễn tập có bắn đạn thật; cùng với các cuộc diễn tập khác, cuộc diễn tập của Quân đoàn 12 khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh", nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng chiến đấu và chiến thắng của quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Một số hình ảnh tại diễn tập. 

NHÓM PHÓNG VIÊN