Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ của cá nhân và phân đội trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo các tiêu chuẩn huấn luyện kỹ thuật pháo binh Quân đoàn.

Tham gia thi có gần 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc 4 đoàn tuyển thủ đến từ các đơn vị Pháo binh trong Quân đoàn, bao gồm: Sư đoàn 312, Sư đoàn 308, Lữ đoàn 368, Tiểu đoàn 703.

leftcenterrightdel
Nội dung thi phương pháp huấn luyện Trinh sát - đo đạc. 

Hội thi gồm các nội dung: Công tác Quân sự: Bắn pháo trên sa bàn; tổ chức phương pháp huấn luyện chuyên ngành pháo binh; quân sự chung, chuyên ngành trinh sát - kế toán, đo đạc, chuyên ngành thông tin; thi nhận thức chính trị; thực hành kỹ thuật mắc tăng võng, thực hành 5 kỹ thuật cấp cứu cơ bản và chuyển thương hỏa tuyến; nhận thức một số nội dung cơ bản về công tác kỹ thuật cơ bản; một số nghị định thông tư, chỉ thị, hướng dẫn liên quan đến công tác bảo đảm an toàn trong quản lý sử dụng VKTBKT, đạn dược, an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông, nhận thức về Cuộc vận động 50.

leftcenterrightdel

Nội dung thi chuyên ngành thông tin.

Hội thi cũng là dịp để đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện của cá nhân và phân đội trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo các tiêu chuẩn huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành pháo binh. Qua hội thi sẽ kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, tiếp tục chỉ đạo tổ chức nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ và phân đội chỉ huy trong các đơn vị pháo binh Quân đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tin ảnh: TRẦN SĨ