leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra của Tổng cục Kỹ thuật quán triệt nhiệm vụ kiểm tra công tác kỹ thuật tại Quân đoàn 1. 

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị, đoàn kiểm tra bước đầu đánh giá sơ bộ: Trong 5 năm qua, công tác kỹ thuật của Quân đoàn 1 luôn được Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo; vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hằng năm được bổ sung thay mới và đồng bộ; cơ sở kỹ thuật được quy hoạch, đầu tư xây mới, củng cố nâng cấp, mua sắm, bổ sung trang thiết bị bảo đảm kỹ thuật.

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra của Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật tại Tiểu đoàn 879, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 1. 

Cùng với sự chủ động khắc phục khó khăn, các đơn vị trực thuộc quân đoàn đã thường xuyên duy trì và bảo đảm tốt VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của bộ. Chế độ nền nếp công tác kỹ thuật được duy trì ổn định vững chắc, chất lượng hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật thường xuyên được huấn luyện, bồi dưỡng trình độ năng lực nghiệp vụ, kỹ năng được nâng lên đủ khả năng tổ chức và thực hành bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐINH TRỌNG LÂN