Tham dự lớp tập huấn có gần 100 cán bộ là chủ nhiệm kỹ thuật sư đoàn, nhà trường, lữ đoàn, trung đoàn... thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân. Đại tá Nguyễn Trọng Quy, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Trọng Quy, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân chủ trì hội nghị. 

Trong 3 ngày (từ 16 đến 18-8-2023), các đại biểu được tập huấn trên các nội dung: Hệ thống văn kiện hậu cần, kỹ thuật thường xuyên và trong chiến đấu; điều lệ công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam; hướng dẫn thực hiện sản xuất, mua sắm, cải tiến, hiện đại hóa, cải hoán trang bị kỹ thuật và công tác nghiệm thu trang bị kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 141/2021/TT-BQP ngày 12-11-2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; giới thiệu xu hướng phát triển chương trình chuyển đổi số ngành kỹ thuật trong Quân đội và Quân chủng; hướng dẫn thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; thực trạng và một số nội dung công tác vật tư kỹ thuật trong Quân đội và Quân chủng hiện nay; thống nhất quy định hệ thống sổ sách xây dựng chính quy ngành kỹ thuật theo Hướng dẫn số 1780/HD-BTL ngày 16-5-2018 của Bộ tư lệnh Phòng không-Không quân.

leftcenterrightdel

 Các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn công tác Tham mưu kỹ thuật năm 2023, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Sau hội nghị, các đại biểu sẽ được tham quan thực tế công tác kỹ thuật tại Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Đợt tập huấn lần này nhằm mục đích giới thiệu, bổ sung, cập nhật nội dung các văn bản mới, hiện hành thuộc một số chuyên ngành, lĩnh vực, nhiệm vụ đang triển khai thực hiện liên quan đến ngành kỹ thuật; nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đặc biệt đối với cán bộ chỉ huy, quản lý kỹ thuật; vận dụng và triển khai sát tình hình thực tế ở đơn vị, làm cơ sở để ngành kỹ thuật thực hiện thống nhất trong toàn Quân chủng.

Tin, ảnh: HỮU LỆ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.