Tham gia hội thi có 100 thí sinh là cán bộ, hội viên đại diện cho 10 hội phụ nữ các cơ quan, đơn vị Hải quân khu vực phía Nam (từ Khánh Hòa trở vào).

Nội dung thi gồm 4 phần: Chào hỏi, kiến thức, tuyên truyền và năng khiếu. Trong đó, phần thi kiến thức tiến hành bằng hình thức thi viết, nội dung tập trung vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình hành động của phụ nữ Quân đội và Quân chủng Hải quân, giai đoạn 2021-2026; công tác hội, dân số, gia đình, trẻ em và tổ chức phong trào phụ nữ…

leftcenterrightdel
Các thí sinh tham gia phần thi kiến thức. 
leftcenterrightdel

Phần thi chào hỏi của Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân.

Hội thi nhằm đánh giá đúng thực trạng chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cơ quan, đơn vị; từ đó, kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác phụ nữ Hải quân giai đoạn 2021-2026 về xây dựng đội ngũ cán bộ hai giỏi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong toàn Quân chủng. Đây cũng là điều kiện tốt để cán bộ, hội viên giao lưu, học hỏi về công tác tổ chức hoạt động của phụ nữ.

Tin, ảnh: QUANG TIẾN-CHÂU GIANG

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.