Cách đây 40 năm, ngày 29-4-1981, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 12/QĐ về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Kỹ thuật, trong đó có Cục Quản lý xí nghiệp. Cùng ngày, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật ký quyết định quy định cơ cấu tổ chức và biên chế của Cục Quản lý xí nghiệp, trong đó có Phòng Tài vụ (tiền thân của Phòng Tài chính Tổng cục Công nghiệp quốc phòng hiện nay). Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của Phòng Tài chính, cơ quan tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quản lý và bảo đảm tài chính cho các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP).

Ngay từ những ngày đầu thành lập, giai đoạn 1981-1987, nền kinh tế đất nước còn khó khăn, thiếu thốn, nguồn tài chính bảo đảm cho sản xuất quốc phòng eo hẹp, tình trạng đó đã tác động sâu sắc đến hoạt động sản xuất và đời sống cán bộ, công nhân viên các nhà máy công nghiệp quốc phòng. Bên cạnh việc tập trung bảo đảm tài chính cho các xí nghiệp thực hiện nhiệm vụ, cơ quan tài chính đã nhanh chóng tiếp thu, cập nhật các chỉ thị, nghị quyết, quy định và các chủ trương, chính sách mới để áp dụng cho các xí nghiệp quốc phòng, là cơ sở để các nhà máy chuyển sang chế độ hạch toán kinh doanh.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Tổng cục CNQP trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Phòng Tài chính Tổng cục CNQP

Theo Đại tá Lê Mai Hậu, Trưởng phòng Tài chính Tổng cục CNQP, những năm gần đây, Phòng Tài chính đã tham mưu, đề xuất đổi mới hệ thống tổ chức quản lý tài chính phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trên cả hai mặt là kiện toàn hệ thống tổ chức tài chính từ cơ quan tổng cục đến các đơn vị, xây dựng, ban hành hệ thống quy chế, quy định quản lý tài chính nội bộ. Đồng thời, tham gia xây dựng quy chế về lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tài chính trong Tổng cục CNQP và nghị quyết lãnh đạo đổi mới công tác lập dự toán, phân bổ và cấp phát, thanh toán ngân sách theo cơ chế quản lý tài chính mới của quân đội.

Tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP nhấn mạnh, trong 40 năm qua, ngành tài chính CNQP đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, các thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành tài chính CNQP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ đắc lực cho xây dựng và phát triển CNQP, góp phần xứng đáng cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tài chính CNQP dần đi vào nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Tổng cục CNQP.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Trần Hồng Minh yêu cầu, cơ quan tài chính CNQP trước hết cần coi trọng tăng cường giữ vững sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng với công tác tài chính. Ngành tài chính CNQP cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần tận tụy sáng tạo, huy động nguồn lực tài chính, quản lý tài chính ngân sách, tài chính doanh nghiệp có hiệu quả...

Nhân dịp này, Phòng Tài chính Tổng cục CNQP vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Tin, ảnh: HƯNG MINH