Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng.

6 tháng đầu năm 2021, lực lượng quân đội và công an các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả nội dung, biện pháp phối hợp theo đúng Nghị định số 03. Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt hai lực lượng đã phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động khác, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Trung tướng Trần Quốc Tỏ đồng chủ trì hội nghị.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an khẳng định, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo môi trường xã hội ổn định để phát triển đất nước.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị. 

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị.

Trước mắt tập trung rà soát, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền sử dụng lực lượng vũ trang tham gia xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu tại cơ sở, tuyệt đối không để lan rộng, phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hơn nữa công tác trao đổi thông tin giữa hai lực lượng, nhất là việc cung cấp thông tin về phòng, chống tội phạm, tình hình địa bàn.

Nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình chiến lược, kịp thời phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước các biện pháp, đối sách đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Phối hợp tuần tra, kiểm tra chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, vùng biển và đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, buôn lậu, gian lận thương mại...

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ động nắm, theo dõi, nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình thế giới, khu vực, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tình hình Biển Đông, vùng biển Tây Nam, khu vực biên giới, các địa bàn trọng điểm..., kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ.

Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh mạng; tập trung trao đổi, xác minh thông tin liên quan đến âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Kịp thời đề xuất các giải pháp, đối sách đấu tranh, xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về quốc phòng, an ninh.

leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hai lực lượng tăng cường tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao công tác dân vận, tuyên truyền, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn quốc. Đồng thời làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để kẻ xấu lợi dụng, chia rẽ và hạ thấp uy tín của lực lượng vũ trang...

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG