leftcenterrightdel
Cán bộ Tòa án Quân khu 7 phổ biến pháp luật cho chiến sĩ mới Sư đoàn 5.
 
leftcenterrightdel

Chiến sĩ mới Sư đoàn 5 dự học pháp luật. 

Sư đoàn phối hợp với Tòa án Quân sự Quân khu 7 tổ chức thành 5 điểm phổ biến, giáo dục cho 100% chiến sĩ mới.  

Trong 1 ngày, các chiến sĩ mới được học các nội dung: Chương 25 Bộ luật Hình sự quy định các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân; Luật Giao thông đường bộ và một số biện pháp tăng cường, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy và một số biện pháp tăng cường bảo đảm phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh mạng trong Quân đội…

leftcenterrightdel
Chiến sĩ mới Sư đoàn 5 học tập pháp luật. 

Thông qua phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho chiến sĩ mới nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, của mỗi quân nhân, hình thành nhân cách, tác phong quân nhân, góp phần quan trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Tin, ảnh: LÊ THUẬN - DUY NGUYỄN