6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 5 về công tác QP, QS địa phương. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng tiếp tục được tăng cường, hoạt động của các Ban chỉ đạo, các Hội đồng giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ QP, QS đạt chất lượng, hiệu quả, ngày càng đi vào nề nếp. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu năm. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương thực hiện tốt Nghị định 03, Nghị định 113 của Chính phủ; phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp, ngành và nhân dân đồng thuận; LLVT tỉnh đã trực tiếp tham gia phòng, chống dịch đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2020 tỉnh Ninh Thuận.

Nhiệm vụ QP, QS 6 tháng cuối năm, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và LLVT tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện một cách đồng bộ, hiệu quả; triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ QP, QS địa phương được giao. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra trong nội địa, trên không và trên biển, bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV.

Hội nghị cũng tập trung đề cập đến nhiệm vụ tham gia bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh xác định, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch; từng quý, từng tháng kiểm tra việc tổ chức thực hiện và tổng kết. Đồng thời phối hợp tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. 

Tin, ảnh: VĂN HẠNH- DANH TÀI