Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương và Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, phát huy truyền thống; đồng thời thấy rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Ảnh minh họa:qdnd.vn

Nội dung các hoạt động kỷ niệm gồm: Biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm; xây dựng phim phóng sự truyền thống; sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật truyền thống; hội thảo khoa học... Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gồm tổ chức thi đấu thể thao trong nội bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và giao lưu với một số cơ quan, đơn vị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị; phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội xây dựng chương trình nghệ thuật biểu diễn trong Lễ kỷ niệm…

Chương trình diễn ra từ tháng 12-2020 đến tháng 11-2021.

KHÁNH HUYỀN