Giai đoạn 2019-2024, công tác Thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Nhà máy đã được cấp ủy, chỉ huy, hội đồng (tổ) thi đua, khen thưởng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm toàn diện, có chiều sâu và thực chất, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy vượt qua khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhà máy vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Giai đoạn 2019-2024, nhà máy có 17 lượt tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 94 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thu đua; 93 tập thể và 484 được tặng Bằng khen, Giấy khen của Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Công binh… Đặc biệt, năm 2019, nhà máy kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. 

leftcenterrightdel

Nhà máy Z49, Binh chủng Công binh tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Giai đoạn 2024-2029, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy xác định phải thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh Phong trào TĐQT, gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhằm nâng cao chất lượng sửa chữa, sản xuất quốc phòng, sản xuất kinh tế, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Nhà máy vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; Đảng bộ nhà máy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đại tá Khổng Mạnh Hưng, Phó chính ủy Binh chủng phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Khổng Mạnh Hưng, Ủy viên Ban thường vụ, Phó chính ủy Binh chủng Công binh đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện Phong trào TĐQT trong giai đoạn 2019-2024 của nhà máy Z49. Để phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong thời gian tới, đồng chí Phó chính ủy Binh chủng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z49 cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.

Tin, ảnh: NGUYỄN MẠNH HÙNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.