Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tham dự đại hội.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát biểu tại đại hội.

Giai đoạn 2019-2024, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Nhà máy Z131 đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp về công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng hướng mục tiêu thi đua vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Nhà máy đã nghiên cứu sản xuất hơn 600.000 sản phẩm quốc phòng; tổng lắp, nghiệm thu 315 sản phẩm của Dự án I, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong sản xuất kinh tế, Nhà máy chủ động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh kết nối với nhiều đối tác trong và ngoài nước tiêu thụ sản phẩm thuốc nổ công nghiệp, sản phẩm cơ khí... Từ năm 2019 đến hết tháng 5-2024, tổng doanh thu của Nhà máy đạt 8.305 tỷ đồng (cao hơn tổng doanh thu 10 năm trước đó cộng lại); thu nhập bình quân của người lao động luôn ở mức cao. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đơn vị được triển khai nền nếp và đạt kết quả tích cực.

leftcenterrightdel

Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Giấy khen của Tổng cục tặng lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z131. 

Về công tác đầu tư, Nhà máy đã triển khai thực hiện 18 dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật, với tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng; một số dự án đã hoàn thành kịp thời đưa vào sản xuất quốc phòng và kinh tế, góp phần nâng cao năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Về mục tiêu thi đua trong giai đoạn tới, Nhà máy Z131 xác định hướng trọng tâm thi đua vào xây dựng đơn vị trong sạch “vững mạnh tiêu biểu”; nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm quốc phòng và kinh tế có hàm lượng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, trang bị cho các lực lượng vũ trang huấn luyện và phục vụ kinh tế dân sinh.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z131 trao Giấy khen tặng các cá nhân.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Nguyễn Đức Tăng yêu cầu trọng tâm phải hướng thi đua vào nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm quốc phòng và kinh tế; xây dựng thương hiệu sản phẩm của Nhà máy có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội; thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số và nâng cao quản trị doanh nghiệp...

Nhân dịp này, thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã trao Giấy khen của Tổng cục tặng lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy. Nhà máy đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: MINH TUẤN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.