Theo thông tin tại Đại hội, giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Nhà máy Z111 quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc; gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội, phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát biểu tại Đại hội.

Về thực hiện nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, nhà máy đã làm chủ công nghệ, nghiên cứu thiết kế và đưa vào sản xuất thành công nhiều sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Các loại vũ khí do nhà máy sản xuất được sử dụng rộng rãi trong lực lượng vũ trang, tạo được niềm tin cho người sử dụng. Đồng thời, nhà máy đẩy mạnh sản xuất kinh tế và xuất khẩu; tăng cường hợp tác với các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

leftcenterrightdel
 Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các đại biểu tham quan một số sản phẩm trưng bày tại Đại hội.

Giai đoạn 2019-2024, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Nhà máy luôn tăng trưởng cao. Trong đó, tổng doanh thu tăng trung bình 27,5%/năm; doanh thu quốc phòng tăng 40,3%/năm; doanh thu xuất khẩu tăng 25,1%/năm; lợi nhuận tăng 34,5%/năm; thu nhập bình quân tăng 18,8%/năm. So với năm 2019, năm 2023 tổng doanh thu của Nhà máy tăng 72,7%; doanh thu quốc phòng tăng 106,9%; doanh thu xuất khẩu tăng 114,7%; lợi nhuận tăng 106,5% và thu nhập bình quân tăng 57,8%. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm mới của Nhà máy được triển khai thực hiện hiệu quả.

leftcenterrightdel

 Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trao Giấy khen tặng các cá nhân thuộc Nhà máy Z111 có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Trong thời gian tới, Nhà máy Z111 xác định hướng trọng tâm phong trào thi đua vào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tạo bước chuyển biến mới về năng lực sản xuất, xây dựng được sản phẩm kinh tế mũi nhọn, sản phẩm xuất khẩu chiến lược.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Hồ Quang Tuấn biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của Nhà máy Z111 và các điển hình tiên tiến đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, yêu cầu Nhà máy cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z111 trao Giấy khen tặng các cá nhân.

Phong trào Thi đua Quyết thắng phải bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà máy, hướng mục tiêu thi đua vào triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, phát triển kinh tế và đẩy mạnh xuất khẩu. Nhà máy cần tận dụng tối đa mọi nguồn lực hiện có để quản lý và khai thác hiệu quả các dây chuyền sản xuất được đầu tư Bên cạnh đó, Nhà máy cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới.

Tại Đại hội, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z111 đã tuyên dương và trao thưởng tặng 7 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.