Tại hội nghị, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị trong Vùng được nghiên cứu, học tập 4 chuyên đề gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho quân nhân đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới; nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với nội bộ Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và quy định của Bộ Quốc phòng về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị
leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị 

Thông qua hội nghị, giúp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nắm vững những nội dung cơ bản của các chuyên đề. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực trình độ, phương pháp tác phong công tác; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong vùng tiếp tục tổ chức giáo dục, học tập các chuyên đề cho các đối tượng còn lại.

Tin, ảnh: VĂN ĐỊNH