Đề tài do Thượng tướng, GS, TS Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng BQP làm chủ nhiệm đề tài; Cục Đối ngoại, BQP chủ trì thực hiện.

Quang cảnh phiên họp.

Đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng BQP, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Cùng dự có TS Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó chủ nhiệm đề tài; PGS, TS Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng của BQP, Bộ KH&CN và các thành viên trong Ban chủ nhiệm đề tài.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại, BQP đã trình bày tóm tắt quá trình triển khai thực hiện đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu. Các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá thực chất, khách quan, tập trung đi sâu vào phân tích các kết quả đạt được, qua đó giúp Ban chủ nhiệm đề tài bổ sung, hoàn thiện đề tài. Sau đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trả lời, làm rõ các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các đại biểu. Hội đồng đã thống nhất đánh giá đề tài đạt kết quả xuất sắc.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời, làm rõ các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các đại biểu.
Thượng tướng Trần Đơn tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Lê Hoài Trung.

Thay mặt Hội đồng, Thượng tướng Trần Đơn đánh giá cao các nội dung khoa học, giá trị lý luận và thực tiễn của đề tài; nhấn mạnh, kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp một số luận cứ khoa học, thực tiễn nhằm đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và BQP thúc đẩy quan hệ hợp tác với Campuchia, với các nước và tổ chức quốc tế. Đồng chí Thứ trưởng BQP đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu, bổ sung hoàn thiện sản phẩm theo kết luận của Hội đồng trước khi thực hiện đăng ký kết quả với BQP và Bộ KH&CN.

Tin, ảnh: VĂN HIẾU