leftcenterrightdel

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì Hội nghị đánh giá, nghiệm thu 41 chương trình khoa học xã hội và nhân văn đào tạo cán bộ trong Quân đội.

Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu 41 chương trình khoa học xã hội và nhân văn của các đối tượng: Đào tạo ngắn hạn cán bộ cấp trung (lữ) đoàn và tương đương (thời gian một năm); đào tạo hoàn thiện cán bộ cấp trung (lữ) đoàn và tương đương (thời gian 0,5 năm); đào tạo giảng viên các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn (thời gian 1,5 năm); bồi dưỡng kiến thức quân sự, chính trị (3 tháng, 4 tháng, 5 tháng), sĩ quan dự bị quân y trong QĐND Việt Nam (4 tháng).

Hội đồng thống nhất xây dựng 41 chương trình khoa học xã hội và nhân văn của các học viện, trường Quân đội là cấp thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Quân đội trong thời kỳ mới. Các chương trình khoa học xã hội và nhân văn được xây dựng theo hướng “Điều chỉnh thời gian theo quy trình đào tạo mới” (đặc biệt là điều chỉnh thời gian đào tạo của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn từ 2 năm xuống còn 1,5 năm); trang bị kiến thức cơ bản của lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cập nhật đường lối, quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương, các chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những thông tin mới về chuyên ngành trong nội dung các môn khoa học xã hội và nhân văn. Cập nhật một số nội dung mới (Luật Biên phòng, quyền con người...) vào giảng dạy cho các đối tượng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại hội nghị. 

Các thành viên Hội đồng đều đánh giá 41 chương trình có chất lượng tốt, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong Quân đội. Hội đồng nhất trí đề nghị nghiệm thu 41/41 chương trình, đề nghị thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ký quyết định ban hành, triển khai thực hiện các chương trình khoa học xã hội và nhân văn đào tạo cán bộ trong học viện, trường Quân đội.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, 41 chương trình khoa học xã hội và nhân văn được nghiệm thu là những nội dung rất quan trọng, được xây dựng chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình. Nội dung chương trình bảo đảm phù hợp với đối tượng, bám sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo; các chủ đề của từng học phần có tính cập nhật tốt, sát với sự phát triển của khoa học chuyên ngành cũng như sự vận động, phát triển của thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, sớm hoàn thiện các chương trình.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.