Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện LSQS Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có gần 100 đại biểu là các nhà sử học, cán bộ quản lý, giảng viên các học viện, trường đại học, các đơn vị khoa học lịch sử, khoa học quân sự... trong và ngoài quân đội, khu vực phía Nam.

Tham luận của các đại biểu đã nêu bật những kết quả nghiên cứu, đổi mới cách thức tuyên truyền trên Tạp chí LSQS thời gian qua. Một trong những dấu ấn nổi bật là phối hợp tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học về các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và quân đội. Các đại biểu cũng góp ý, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tuyên truyền về LSQS Việt Nam. Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên đánh giá cao sự tâm huyết và đóng góp của các đại biểu cộng tác viên. Thời gian tới, Viện LSQS Việt Nam tiếp tục đi sâu, mở rộng phối hợp với các nhà khoa học, giới nghiên cứu, giảng dạy, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao toàn diện chất lượng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tuyên truyền, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực các tác giả, nhà sử học trẻ trong và ngoài quân đội...

TÙNG SƠN