Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển; hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện; tổ chức biên chế quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện, tài liệu, giáo án, hệ thống sổ sách, cơ sở vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện… Thông qua kiểm tra giúp đánh giá thực chất công tác quán triệt, triển khai tổ chức lực lượng, phương tiện, kết quả huấn luyện, khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Đoàn công tác kiểm tra các tàu thực hiện nhiệm vụ của Vùng 4 Hải quân. 

Sau khi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn công tác biểu dương những kết quả đã đạt được của đơn vị trong thời gian qua. Xác định là lực lượng tinh nhuệ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; tiến hành bổ sung đầy đủ các thiết bị phục vụ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo đảm vật chất đầy đủ theo quy định. Bên cạnh đó, công tác bảo quản trang bị, kỹ thuật được chú trọng thực hiện, nền nếp chính quy của đơn vị được bảo đảm.

Đồng chí Trưởng đoàn công tác đề nghị, chỉ huy đơn vị cần chủ động khắc phục những hạn chế, vướng mắc, nâng cao năng lực ứng phó của các đội tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, sẵn sàng tham gia ứng phó khi có tình huống.

Tin, ảnh: MINH TUẤN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.