Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Phó trưởng Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel

Hội nghị xác định nhiều nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

6 tháng đầu năm 2023, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương đã chủ động, tích cực tham mưu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hướng dẫn, chỉ đạo có chất lượng, hiệu quả, nhất là việc giáo dục, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Làm tốt công tác khen thưởng, tham gia triển lãm tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, xây dựng mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Qua đó góp phần xây dựng ý thức tự giác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương xác định tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ phận giúp việc của cấp ủy đảng các cấp tăng cường giáo dục, quán triệt Kết luận số 01, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, các chuyên đề năm 2023, kết luận trong Hội nghị giao ban toàn quốc thực hiện Kết luận số 01; hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 của các cấp ủy trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. 

Cơ quan thành viên Bộ phận giúp việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ còn lại được xác định trong kế hoạch năm 2023, tập trung chỉ đạo tổ chức có chất lượng hội thi tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới. Duy trì có nền nếp, chất lượng sinh hoạt tư tưởng “tự phê bình và phê bình”, “tự soi, tự sửa” theo 5 đặc trưng Bộ đội Cụ Hồ, đấu tranh chống 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân theo Nghị quyết số 847 gắn với nâng cao chất lượng đánh giá các tổ chức, cán bộ, đảng viên, quần chúng, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và ứng dụng mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của toàn quân vào thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
Thượng tá Trần Hữu Dũng, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội nêu một số cách làm, mô hình, kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo thực hiện và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong chấp hành nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tăng cường phối hợp, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Bộ phận giúp việc của các cấp ủy đảng trong khắc phục hạn chế, khuyết điểm đối với tổ chức, cá nhân, trong đó tập trung kiểm tra thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với kiểm tra thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: KHÁNH MINH