Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan Bộ Quốc phòng và đơn vị, học viện, nhà trường quân đội.

Hội thảo nhằm thống nhất nhận thức, quan điểm, cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại bất cập trong triển khai hoạt động KH&CN quân sự. Trên cơ sở đó tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, giải pháp đột phá công tác nghiên cứu KH&CN quân sự trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội thảo.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 30 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo, chỉ huy ở các cơ quan, đơn vị. Các tham luận được chuẩn bị công phu, hàm lượng khoa học cao, sát với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Các ý kiến thảo luận tại hội thảo, đánh giá: Trong những năm qua, công tác KH&CN trong toàn quân đã chủ động, tích cực triển khai tương đối đồng bộ, thống nhất, toàn diện, với nhiều đề tài, nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án lớn, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, góp phần phát triển lý luận nghệ thuật quân sự, khoa học nhân văn quân sự, bảo đảm trang thiết bị cho quân đội. Tỷ lệ ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN quân sự vào thực tiễn ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Về chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu KH&CN quân sự trong thời gian tới, các đại biểu cho rằng: Cần rà soát thống nhất quy hoạch nhu cầu vũ khí, trang bị, khí tài, vật tư, phụ tùng và các yêu cầu với nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN quân sự; kiện toàn tinh, gọn các tổ chức KH&CN; đẩy mạnh chuyển đổi thành lập các tổ chức KH&CN tự chủ về tài chính, thực thi các quyền về sở hữu trí tuệ, bản quyền thiết kế và chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn ngoài quân đội, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ; đổi mới nâng cao cơ chế quản lý, cơ chế chính sách và triển khai nhiệm vụ KH&CN theo quy định của Nhà nước và phù hợp đặc thù của Bộ Quốc phòng; chú trọng đầu tư tập trung phục vụ cho các hướng nghiên cứu ưu tiên, sản phẩm trọng điểm…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh: Sự phát triển của KH&CN quân sự luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Nhất trí với đánh giá và các chủ trương, giải pháp các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị cần phối hợp tốt với các cơ quan Nhà nước, nhất là Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&CN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính… để nắm sự chỉ đạo và nghiên cứu vận dụng phù hợp với các quy định hiện hành. Các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ trên tinh thần vì mục tiêu chung, không vì lợi ích cơ quan, đơn vị. Khi được giao chủ trì các nội dung công việc cần có sự chủ động phối hợp thống nhất để thực hiện; giao cho Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chung và định kỳ nắm, tổng hợp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo kịp thời những vướng mắc. Những nội dung nghiên cứu chủ trương, đề xuất giải pháp nêu ra tại hội thảo, quá trình thực hiện phải gắn vào chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 791-NQ/QUTW ngày 30-12-2012 về “Lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH