Tham luận tại hội thảo, các nhà khoa học, đại biểu khẳng định: Những năm qua công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường Quân đội đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thực tiễn Quân đội; các học viện, trường Quân đội luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Giáo dục khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng Quân đội.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu chỉ đạo hội thảo. 

Từ kết quả đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại, đại biểu dự hội thảo đã đề xuất những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường Quân đội như: Từng bước hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu phù hợp với các chương trình giáo dục khoa học xã hội và nhân văn của Tổng cục Chính trị ban hành từ năm 2018 đến nay, làm cơ sở thống nhất giảng dạy trong các học viện, trường Quân đội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào nâng cao chất lượng giảng dạy các môn giáo dục khoa học xã hội và nhân văn.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. 

Phát biểu kết luận buổi hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh: Các học viện, trường trong Quân đội là một hệ thống quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, mang tính đặc thù dạy học của hoạt động quân sự. Trong đó các môn giáo dục khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường Quân đội có vai trò trực tiếp xây dựng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, định hướng chính trị, tư tưởng cho người học, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội”. Các ý kiến tại hội thảo là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, đề xuất và xây dựng quy chế công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các học viện, trường Quân đội.

Trên cơ sở kết quả của hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Đức đề nghị các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường và cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, giảng viên, học viên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, yêu cầu đổi mới và trách nhiệm trong nâng cao công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các học viện, nhà trường hiện nay; từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tin, ảnh: MINH CẢNH