Theo đó năm nay, các học viện, nhà trường trong quân đội tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo phương án sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học, cao đẳng quân sự. Điểm đáng chú ý trong công tác tuyển sinh năm nay là không tuyển sinh đào tạo ngành tài chính tại Học viện Hậu cần và ngành quan hệ quốc tế về quốc phòng tại Học viện Khoa học quân sự. Về thời gian, Ban TSQS các đơn vị, địa phương cấp tỉnh và tương đương triển khai nhiệm vụ công tác tuyển sinh, sơ tuyển xong trong tháng 2. Tổ chức sơ tuyển từ ngày 1-3 đến 25-4. Thời gian tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào 2 đợt: Đợt 1 vào tuần 3 và 4 của tháng 3; đợt 2 vào tuần 2 của tháng 4. Thời gian cụ thể do ban TSQS các đơn vị, địa phương sắp xếp. Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện theo Thông tư số 15 và chỉ tuyển sinh đào tạo hệ quân sự. Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo Thông tư số 08. Thời gian thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ: Ngày 15 và 16-5-2021; xét tuyển nghiên cứu sinh căn cứ vào tình hình cụ thể, thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định xét tuyển 1 hoặc 2 đợt trong tháng 5 và tháng 10.

Thông tin chi tiết về công tác TSQS năm 2021, mời độc giả theo dõi trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử tại địa chỉ http://www.qdnd.vn

NGỌC HÂN