leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, nhất là tập trung đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được áp dụng, nhân rộng.

leftcenterrightdel
Các gương điển hình giao lưu tại hội nghị. 

Để nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 05 trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và tổ chức quần chúng trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, kịp thời đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Trong đó, cần tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và các mặt công tác trọng tâm trong LLVT tỉnh.

leftcenterrightdel

Các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05 được tuyên dương.

Dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức giao lưu với các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng trong LLVT tỉnh. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 13 tập thể, 25 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG - KIM TRƯỜNG